VÄLKOMMEN till ÖRESUNDSTEATERN!

öresundsteatern

Öresundsteatern startades 2006 i Landskrona av skådespelarna Anders Kungsman och Per Ullberg. De utgör sedan starten stommen och delar på uppdraget som konstnärlig ledare för teaterns verksamhet. Organisationens storlek varierar utifrån aktuellt projekt.


Verksamheten består i dag av två delar: värdegrundsbaserade skolteaterföreställningar för i huvudsak målgruppen högstadiet och gymnasiet och sedan 2011 handledning av Brukarensemblen som består av vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning från daglig verksamhet i Landskrona Stad.


En genomgående linje i Öresundsteaterns produktioner är att belysa och verka mot utanförskap i olika former. Vi tror på den samtida värdegrundsbaserade teaterns förmåga att beröra, engagera och påverka den unga publiken. Vi liknar värdegrund vid ett mynt med olika sidor och kanter som oavsett hur man vänder och vrider på det är präglat av idén om människans lika värde.


Anders Kungsman & Per Ullberg

KONTOR OCH SCEN

I september 2009 flyttade vi in i våra lokaler i centrala Landskrona. Där har vi vårt kontor och vår alldeles egna unika scen med plats för trettio sittande i publiken.

Stipendium

2010 gick Swedbank Landskronas stipendium "Mitt Landskrona" på 10.000 kronor till Öresundsteatern för vårt arbete med att väcka debatt i viktiga samhällsfrågor.

landskrona kulturpris

2008 tilldelades Anders Kungsman och Per Ullberg Landskrona stads kulturpris på 20.000 kronor vardera.

medlem

Öresundsteatern är medlem i Teatercentrum Syd och i Svenska ASSITEJ.

produktioner i urval

(2015) Om näthat och dess konsekvenser.


Läs mer

(2013) Om tvångsarbetsanstalt för kvinnor under 1900-talet.


Läs mer

(2009) Två enaktare av August Strindberg.


Läs mer

(2007) Om diktatorn Adolf Hitlers barndom.


Läs mer

recensioner i urval

ÖVRIGA PRODUKTIONER

repertoar

till dig som är arrangör

  • Till alla våra skolföreställningar ingår alltid ett värdegrundsarbete. Det kan vara i form av ett samtal med eleverna i samband med föreställningen eller som ett "stegraket-paket" med ett förarbete och/eller ett efterarbete.
  • Vi är godkända enligt Kulturrådets krav gällande skapande skola.
  • Vi är godkända enligt Riksteatern Skånes föreskrifter om arrangörsstöd som ges till organisationer som arrangerar offentlig scenkonst.

Ska du ha stryk ditt jävla pucko!

En berättelse om längtan efter kärlek

”Jag vill inte ursäkta mig eller få folk att tycka synd om mig. Det jag gjort står jag för till hundra procent. Jag svär. Jag snackar om olaga hot, misshandel, våld, droger och tunga rån. Det var vardag i mitt liv. Om det vill jag berätta. Det här är berättelsen om mig. En berättelse om längtan efter att bli älskad. För vad är vi inte beredda att göra för att känna oss älskade?”


Målgrupp Från 12 år

Om Kriminalitet

Urpremiär 2011

Längd Föreställning ca 55 min + 90 min föreläsning och workshop med KRIS och skådespelare

Koppling till läroplan Värdegrundsarbete, svenska, samhällskunskap, drama

"Rakt in i hjärtat" - Diana Holmberg, Helsingborgs Dagblad

the big bög show

En historia om att komma ut

En humoristisk och allvarlig berättelse om hur det är att vara ung och upptäcka att man kan bli kär i någon av samma kön. Om alla de dråpliga situationer och svårigheter en “komma-ut-process” för med sig.


Målgrupp Från 12 år

Om HBTQ

Urpremiär 2008

Längd Föreställning ca 45 min + 60 min eftersamtal med skådespelare

Koppling till läroplan Sexualitet, värdegrundsarbete, svenska, samhällskunskap, drama

Över 165 föreställningar för över 8000 ungdomar!

brukarensemblen

Efter en förfrågan om en kontinuerlig verksamhet i teater från Landskrona stads omsorgsförvaltning, område funktionsnedsättning, startade Brukarensemblen våren 2011. För närvarande består ensemblen av nio personer som träffas en gång per vecka och övar sig i scenframställning, röst, tal, rörelse och improvisation. De sista veckorna av en produktion sker repetitioner dagligen.

Gemensamt för Brukarensemblens pjäser är berättelser och historier om personer och händelser från Landskrona och dess historia. Användandet av stadens gator, hus och fasader som scenografi och spelplats har gett tyngd, autenticitet och karaktär åt historierna. Det ligger också till grund för de stora publik- och kritikersuccér som föreställningarna blivit.

produktioner i urval

(2017) Bearbetning för film på H. C. Andersens berömda saga.


Läs mer

(2014-2016) Bearbetning efter Charles Dickens spökhistoria vid jul.


Läs mer

(2012-2013) Ensemblen berättade om hur det är att vara människa.


Läs mer

(2011-2012) När stadskassan stals i Landskrona Rådhus sent 1800-tal.


Läs mer

recensioner i urval

arvsfondsprojekt

I mars 2017 fick Öresundsteatern stöd med drygt tre miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för ett tvåårigt integrationsprojekt i Landskrona. Teaterprojektet "De ensamma" hade som syfte att bryta ensamkommande ungdomars isolering och skapa en kontaktyta mellan ensamkommande ungdomar och svenska ungdomar och därigenom motverka fördomar och rasism och skapa förståelse för unga flyktingars situation genom teaterns och det goda samtalets krafter.


Under nästan ett års tid arbetade fem ensamkommande ungdomar samt två ungdomar från Kulturskolan i Landskrona tillsammans med oss från Öresundsteatern med grundläggande övningar i skådespeleri och teater under handledning av dramatikern och regissören Dag Norgård.

Under resans gång bidrog de med sina egna berättelser som lade grunden till manuset. Föreställningen "De ensamma" hade sin urpremiär på Landskrona teater 26 februari 2018. Över tretusen ungdomar i Landskrona och Svalöv såg föreställningen.


I samarbete med Kulturskolan i Landskrona spelades teaterföreställningen "Den långa resan" under perioden 11 maj- 2 juni 2018. 25 amatörskådespelare i olika åldrar och nationaliteter medverkade tillsammans med professionella skådespelare från Öresundsteatern. Föreställningen spelades i en gammal exercishall i centrala Landskrona. Totalt gavs fjorton offentliga föreställningar. Projektet avslutas i mars detta år.


Se föreställningen "Den långa resan" i Videoarkiv.

Foto: Håkan Röjder
Foto: Håkan Röjder

skrivet om projektet

videoarkiv

(2018) Adventskalendern i skyltfönstret

(2018) Snacka till Max - Talkshow

(2018) Den långa resan

(2017) Flickan med svavelstickorna

(2017) Bakom filmen - Flickan med ...

(2017) Staden som föddes ... - Hamnhistorier

(2016) Staden som föddes ur havet

(2016) #inhatewetrust

(2011-2019) Kommer snart: Ska du ha stryk ...

kontakt