öresundsteatern

Öresundsteatern startades 2006 i Landskrona av skådespelarna Anders Kungsman och Per Ullberg. De utgjorde stommen och delade på uppdraget som konstnärlig ledare för teaterns verksamhet. Organisationens storlek varierade utifrån aktuellt projekt.


En genomgående linje i Öresundsteaterns produktioner var att belysa och verka mot utanförskap i olika former. Att se på den samtida värdegrundsbaserade teaterns förmåga att beröra, engagera och påverka den unga publiken och liknade värdegrund vid ett mynt med olika sidor och kanter som oavsett hur man vänder och vrider på det präglas av idén om människans lika värde.


Anders Kungsman & Per Ullberg

Stipendium

2010 gick Swedbank Landskronas stipendium "Mitt Landskrona" på 10.000 kronor till Öresundsteatern för arbetet med att väcka debatt i viktiga samhällsfrågor.

landskrona kulturpris

2008 tilldelades Anders Kungsman och Per Ullberg Landskrona stads kulturpris på 20.000 kronor vardera.

produktioner i urval

(2015) Om näthat och dess konsekvenser.


Läs mer

(2013) Om tvångsarbetsanstalt för kvinnor under 1900-talet.


Läs mer

(2009) Två enaktare av August Strindberg.


Läs mer

(2007) Om diktatorn Adolf Hitlers barndom.


Läs mer

recensioner i urval

ÖVRIGA PRODUKTIONER

brukarensemblen

Efter en förfrågan om en kontinuerlig verksamhet i teater från Landskrona stads omsorgsförvaltning, område funktionsnedsättning, startade Brukarensemblen våren 2011. Ensemblen träffades en gång per vecka och övade sig i scenframställning, röst, tal, rörelse och improvisation. De sista tre veckorna av en produktion repeterade man dagligen.

Gemensamt för Brukarensemblens pjäser var berättelser och historier om personer och händelser från Landskrona och dess historia. Användandet av stadens gator, hus och fasader som scenografi och spelplats gav tyngd, autenticitet och karaktär åt historierna. Det låg också till grund för de stora publik- och kritikersuccér som föreställningarna kom att bli.

produktioner i urval

(2017) Bearbetning för film på H. C. Andersens berömda saga.


Läs mer

(2014-2016) Bearbetning efter Charles Dickens spökhistoria vid jul.


Läs mer

(2012-2013) Ensemblen berättade om hur det är att vara människa.


Läs mer

(2011-2012) När stadskassan stals i Landskrona Rådhus sent 1800-tal.


Läs mer

recensioner i urval

videoarkiv

(2018) Adventskalendern i skyltfönstret

(2018) Snacka till Max - Talkshow

(2018) Den långa resan

(2017) Flickan med svavelstickorna

(2017) Bakom filmen - Flickan med ...

(2017) Staden som föddes ... - Hamnhistorier

(2016) Staden som föddes ur havet

(2016) #inhatewetrust

(2011-2019) Kommer snart: Ska du ha stryk ...

kontakt